De fire P’ene har i lang tid stått sentralt i marketing-mixen. Men står de like sterkt i vår digitaliserte tidsalder? Holder det å spørre etter produkt, pris, utsalgssted og kommunikasjonsaktiviteter for å oppsummere et selskaps marketing-mix i en digital tidsalder? Hva tror du?

I likhet med AIDA har Kotlers fire P’er fra 1960-årene vært gjenstand for lokale tilpasninger og radbrekking gjennom årene. I den originale utgaven er det fire sentrale elementer å forholde seg til. Men hva innebærer egentlig de fire P’ene, og er de relevant i dagens marketing-mix?

Sentralt i denne teorien står selvsagt P for Produkt. Den beskriver kjerneproduktet, tilleggsfunksjoner, service og garantivilkår også videre. Ved salg av tjenester vurderer man også ofte personalet, prosesser, kvaliteter og fysisk miljø. Selvsagt er slik kunnskap om produkt like relevant i dag som i 1960-årene!

Den neste P’en handler om Pris. Den kan jo beregnes på flere måter, som kostnadskalkyle, konkurrentanalyse, verdibasert eller basert på markedsundersøkelser.  En sterk påvirker har vært digitale systemer som i sanntid kan justere priser etter etterspørsel og markedssituasjon. I de digitale prismekanismene er Pris kanskje mer relevant enn noen gang. Man har bare flere virkemidler til rådighet og ofte kan prisene justeres digitalt i sanntid. Tenk bare på reiselivsbransjen på nett og dagligvare!

Den tredje P’en står for Promotion, som omfatter alle kommunikasjonsaktiviteter med markedet; reklame, PR, inbound, contentaktiviteter på sosiale medier osv. Til syvende og sist handler det om å kommunisere med kundene slik at de ikke bare liker deg, men ender opp som en lykkelig eier av ditt produkt.

Den fjerde og siste P’en handler om Place, eller utsalgssted. Selv om internett har gitt helt nye typer utsalgssteder og kanaler, er Place et viktigere element enn noen gang før. Tenk bare på hvordan Amazon har lykkes i å skape sitt eget digitale «Place», og nå beveger seg mot fysiske Places. Jo, Place er ytterst relevant.

KONKLUSJON

På samme måte som antikkens retorikk og AIDA fra forrige århundre mener vi de fire P’ene holder stand i dagens digitale verden. De bidrar til grunnleggende kunnskap om det markedet man befinner seg i. Dette er et godt sted å starte strategiarbeidet, uansett hvilket media man ender opp med.

 

Fun Facts om de fire P’er

  • Begrepet ble funnet opp av amerikaneren Jeremy McCarthy som et rammeverk for å beskrive en strategisk posisjon. Han lanserte det i sin bok Basic marketing: A Managerial Approach (1960)
    • Jeremy McCarthy fikk åtte barn med sin kone, Johanne. Han døde i desember 2015.
  • Den amerikanske professoren Philip Kotler plukket opp systemet og lanserte det i sine lærebøker og har fått de fire P’ene oppkalt etter seg.
    • Philip Kotler mente at også ikke-profitt organisasjoner kan ha god nytte av de fire P’er.
Kategorier: 2018

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *