Gjelder ikke AIDA lenger?

Det er over hundre år siden reklamemakere første gang brukte kommunikasjonsmodellen AIDA for å bevisstgjøre stegene fra kunden ble oppmerksom på et produkt eller en tjeneste, til de gikk til innkjøp. Men har en slik modell laget på 1800-tallet noen relevans i vår digitale tidsalder? Dagens moderne digitale markedsførere snakker Les mer…